يکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ 23 October 2016
روحانی و حرف های «صد من یه غاز» منتقدان!/ اخلاق سیاسی به کجا می رود؟

«راه نو» گزارش می دهد

ادبیات سیاسی حسن روحانی هر روز تلخ تر زا دیروز می شود تا خاطرات محمود احمدی نژاد را تداعی کند. روحانی که از منتقدان جدی نحوه تاختن محمود احمدی نژاد به منتقدان بود و مدعی اجرای عدالت و شنیدن انتقادها با کلید تدبیر و امید بود حالا هر روز با بیان نیشدار تر منتقدانش را مورد خطاب قرار می دهد.