شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۵ 27 August 2016
قاطعانه از تمدید ریاست چمران حمایت می کنیم

مرتضی طلایی در گفت و گو با «راه نو»:

مرتضی طلایی در گفت گو با«راه نو» از ریاست مهدی چمران در شورای شهر حمایت کرد.نایب رییس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: بنده معتقد هستم در شرایط فعلی، ریاست آقای چمران می تواند...