شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ 29 April 2017
دلیل ترس روحانی مشخص شد؛دست خالی دولت در مناظره اول

گزارش راه نو؛

تلاش های مشاوران رئیس جمهور برای فرار از مناظره های زنده تلویزیونی نتیجه نداد و روحانی مجبور شد در مناظره روز جمعه حضور یافته و شکست سنگینی را با دست های لرزان بپذیرد.