دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ 26 September 2016
رئیس جمهور باید از فرصتش در سازمان ملل برای صدور پیام انقلاب استفاده می‌کرد/روحانی به بدعهدی امریکا اقرار کرد

حمیدرضا ترقی در گفت و گو با «راه نو» تاکید کرد:

ترقی ضمن تاکید براینکه دولت باید آخرین فرصتش را در سازمان ملل استفاده می‌کرد تصریح کرد: جا داشت در مباحث مطرح شده توسط روحانی، روی پیام انقلاب اسلامی برای جهان بیشتر کار می‌شد.