پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ 11 January 2018
محسن هاشمی برای تکیه بر صندلی شهردار تهران میثاق نامه را زیرپا می گذارد؟

گزارش راه نو؛

بحث ها در مورد گزینه شهرداری تهران در حالی آغاز شده است که برخی تغییر و تحولات خیال iq optionsاصلاح طلبان را برای خروج هاشمی از شورای شهر و تکیه بر صندلی شهرداری تهران راحت کرده است.